Kontakt

Gabriel Manowiec
 508 529 582

zespol.jak@gmail.com
MOK Przeworsk
ul. Jagiellońska 10a
37-200 Przeworsk